Какво означава D в колона 1 на таблицата за опасност?
Какво означава D в колона 1 на таблицата за опасност?
Anonim

Писмото ' д' идентифицира правилното наименование за превоз, което е прието за вътрешен транспорт, но може да не е приемливо за превоз съгласно международните разпоредби (Международната морска организация или Международната организация за гражданско въздухоплаване).

Впоследствие може да се запитаме какво означава D в колона 1 от таблицата за опасни материали?

символ Значение D Идентифицира правилните наименования за доставка, които са подходящи за вътрешен транспорт, но които може да са неподходящи за международен транспорт. G Идентифицира правилните имена за доставка, за които един или повече технически имена трябва да бъдат въведени в скоби във връзка с основното описание.

По същия начин какво означава ORM D? други регламентирани материали за дома

Освен това, колко колони има в таблицата за опасни материали?

Първите пет колони от Таблица за опасни материали (HMT) съдържат информацията, необходима за основното описание на транспортния документ или на опасни отпадъци манифест. В Таблица покрива транспортирането на опасни материали във всички режими: въздух, вода, железопътен транспорт и магистрала.

Какво означава HMR в HazMat?

Правила за опасни материали

Популярни по теми