Patoloji bilimi nedir?
Patoloji bilimi nedir?
Anonim

Patoloji (Тиби Patoloji), hastalık (Yunanca pathos) çalışması ve bilimi (Yunanca logos) kelimelerinin birleşmesi ile oluşmuş hastalıklar bilimi anlamına gelen bir sözcüktür. Ayrıca belirli bir bozukluğun tipik özellikleriyle birlikte bütününe patoloji denilebilir.

По този начин, patoloji Bölümü Nedir?

Patoloji kelime anlamı itibarıyla (pathos= hastalık, logos= bilim) hastalık bilimidir. Hastalıklar sonucu organlarda, hücresel düzeyde meydana gelen değişiklikleri inceler. Mikroskop altında hücrelerin görünümleriyle hastalıklara tanı koyar.

cerrahi patoloji nedir? Patoloji alanında uzman olan kişilere patolog veya patoloji uzmanı denmektedir. Ameliyat sırasında yaşayan hastalardan çıkarılan dokuların hatta organların analizine odaklanır. Hastalığın veya sorunun teşhisine yardımcı olmak ve bir tedavi planı oluşturmak için bu örneği kullanmak cerrahi patoloğun görevidir.

От това, patoloji bölümü hangi hastal_firxam_#305;klara bakar?

Patoloji uzmanı, hastalıklı olduğu düşünülen doku ve organlardan çeşitli biçimlerde alınan örnekleri inceleyerek hastalıklara tanı koymaya çalışır.

Patoloji ne ile ilgili?

Antik Yunan dilindeki 'pathos' ve 'logos' kelimelerinin birleşmesiyle oluşan, 'hastalıklar bilimi' anlamına gelen patoloji, tıpta önemli bir uzmanlık alanı. Hastalıkların nedenlerini, ortaya çıkma mekanizmalarını, dokularda yarattığı değişimleri ve bunların klinik yansımalarını inceliyor.

Популярни по теми